Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh cả nước nói chung và học sinh trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch; nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả thời gian học sinh nghỉ tại nhà, đáp ứng nhu cầu và quyền lợi học tập của học sinh, giúp cha mẹ học sinh an ...